آشنایی با تجهیزات

بدون امتیاز 0 رای
10,000 ریال

اولین قدمی که باید برای یادگیری هنر تاتو بردارید،شناخت کامل تمامیه تجهیزاته،وهمچنین زمان درست استفاده کردن ازآنها؛چون متاسفانه اکثریت تجهیزات تاتو…

0
10,000 ریال